Μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την ομάδα του Minaluxuryhotels στο services@minaluxuryhotels.com
και τη Μίνα στο mina@minaluxuryhotels.com